Privacy Statement Any to Many

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over overleden personen of organisaties zijn geen persoonsgegevens zijn.

Over ons

Any to Many (kvk nr: 59868635), gevestigd aan het Visschersplein 75C (3511 LX) te Utrecht, is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevens die we van jou ontvangen, bijvoorbeeld via de contactformulieren op onze websites www.anytomany.nl of www.watkostmijnvideo.nl of een e-mail die je aan ons stuurt.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Voor het leveren van onze diensten (het uitvoeren van onze overeenkomst) hebben we bepaalde gegevens van jou nodig. Wij gebruiken alleen jouw persoonsgegevens voor duidelijk omschreven doelen en op basis van een wettelijk grondslag, namelijk:

 1. Uitvoeren van onze overeenkomst

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, gebruiken we voornamelijk voor de algemene bedrijfsprocessen (o.a. offerte, opdrachttrajecten) en in de uitvoering van onze werkzaamheden (o.a. reguliere day to day werkzaamheden, zakelijke communicatie.). Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG). 

Voor dit doel verwerken we de volgende gegevens:

 • voornaam/achternaam
 • adres (zakelijk of prive indien verstrekt)
 • emailadres
 • telefoonnummer
 • rekeningnummer (bij ontvangst van de betaling van onze factuur)
 • en alle overige relevante informatie die jij als klant aan ons verstrekt in het kader van de diensten die wij leveren en die eventueel iets over jou kunnen vertellen.
 1. Voor de klantenservice: afhandelen van vragen/opmerkingen/klachten

Je kunt met ons bellen, mailen, twitteren, facebooken en ons contactformulier gebruiken. Om te zorgen dat we je meteen kunnen helpen gebruiken hierbij jouw gegevens.

Via het contactformulier op de websites verzamelen wij jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres en alle informatie die jij ons door middel van het contactformulier / jouw vraag verder geeft. Dit is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en/of het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

 1. Marketing activiteiten

Via de website www.anytomany.nl of www.watkostmijnvideo.nl is het mogelijk om je in te schrijven op een nieuwsbrief. We verzamelen bij het inschrijven voor de nieuwsbrief jouw e-mailadres en naam. De juridische basis is toestemming, welke je geeft door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Als we jouw toestemming nodig hebben

Als we jouw gegevens op basis van toestemming verwerken dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Dat kan je gemakkelijk doen door contact met ons op te nemen via de contactpagina.

Indien u zich in het verleden heeft aangemeld voor de nieuwsbrief op onze website kan je gebruik maken van de unsubsribe optie in de nieuwsbrief.

Als we voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we jouw gegevens aan externe partijen. Bijvoorbeeld externe dienstverleners die ons helpen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens.

We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen.

Verwerkers die ons helpen met het verwerken van jouw persoonsgegevens mogen jouw gegevens alleen gebruiken volgens onze instructies en voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten die zij aan ons leveren. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Beveiliging

We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die je invult op de website tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Geheimhouding

Alle partijen met wie wij samenwerken voor het leveren van onze diensten hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt.

Waar slaan we jouw gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Als we (eventueel via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de EU verwerken, dan zorgen we voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door speciale contacten die dit waarborgen te gebruiken.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben Dat doen we door middel van dit privacy statement. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);

 • Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);

 • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);

 • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken);

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);

 • Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen (zie contactpagina). We reageren binnen een maand op jouw verzoek.

Klachten

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Mocht je vragen hebben over dit privacy statement of gebruik willen maken van jouw rechten als betrokkenen, neem dan contact op via de contactpagina.